RECYS-MACH s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 10082/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Habartov na ulici Karla Čapka u domu č. p. 573 strojně práce související s odstraněním havárie na kanalizačním řadu DN 400 kamenina, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE DN 32 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RECYS-MACH s.r.o., se sídlem č. p. 1, 356 01 Citice, IČ: 26344955

Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 351.57 KB

Obsah

Sdílejte