RECYKLACE – PROCHÁZKA s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09281-5/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona od blíže nezjištěné doby nejméně do 5. srpna 2016 v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí zařízení elektrizační soustavy v katastrálním území obce Brno, na ulici Jahodová č. p. 64 uskladňoval navážený materiál do výše dosahující poloviny výšky podpěrného bodu vedení vysokého napětí, v důsledku čehož při projíždění nákladního automobilu došlo k poškození vodičů vysokého napětí, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RECYKLACE – PROCHÁZKA s.r.o., se sídlem Jahodová 526/64, 620 00 Brněnské Ivanovice , IČO: 28306651

Datum nabytí právní moci: 28. 3. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte