REBYD MV s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01932-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Havířov - Životice, ulice Na Osinách č. p. 190 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování části města Havířov - Životice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost REBYD MV s.r.o., se sídlem Košetická 185, 747 75 Velké Heraltice, IČ: 258 718 38

Datum nabytí právní moci: 31. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 357.12 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon