Realitní kancelář L & L s.r.o. - rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 06803-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jako prodávající v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) téhož zákona požadoval v cenové lokalitě „Podbořany" za rok 2018 výslednou cenu tepelné energie, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen.

Informace o účastníkovi řízení:

Realitní kancelář L & L s.r.o., se sídlem Cyrila a Metoděje 66, 441 01 Podbořany, IČO: 27338410

Datum nabytí právní moci: 24. 12. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon