RDS s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03360-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

RDS s.r.o., se sídlem Poděbrady 520/24, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 25973479

Datum nabytí právní moci: 18. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 245.41 KB

Obsah

Sdílejte