RDL rodinné domy, s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí součinnosti

Číslo jednací: 02099-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, když neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu  období ode dne 8. září 2017 dosud požadované podklady a informace dle „Výzvy k doložení podkladů a informací" č. j. 00244-11/2017-ERU ze dne 24. srpna 2017, doručené účastníkovi řízení dne 28. srpna 2017, dopustil spáchání trvajícího přestupku podle ustanovení § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RDL rodinné domy, s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 687/21, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 03497984

Datum nabytí právní moci: 13. března 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 100.22 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon