Ray Energy a.s. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti poskytnout požadované podklady a informace

03.10.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 10168-8/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241633840 v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost ze dne 29. července 2016 označenou jako „Žádost o poskytnutí podkladů a informací", č. j. 08029-1/2016-ERU, jež byla účastníku řízení doručena dne 5. srpna 2016, neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, požadované podklady a informace, konkrétně sdělení, zda dodává plyn chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, a kopie dokladů prokazujících způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období chráněným zákazníkům ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 a ustanovení § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) výše citované vyhlášky, dopustil správního deliktu dle ustanovení § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Ray Energy a.s., se sídlem Nedvědovo náměstí 1164/14, 147 00 Praha 4, IČO: 03630749

Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 620.92 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon