RAJNOŠEK s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 07295-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

RAJNOŠEK s.r.o., se sídlem Na Pískách 1398, 696 03 Dubňany, IČO: 29270839

Datum nabytí právní moci: 4. 11. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 590.12 KB

Obsah

Sdílejte