Raeder & Falge s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09587-3/2018-ERU

Obviněný ze správního deliktu se uznává vinným ze správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm.o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmui mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Raeder & Falge s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice,  IČO: 28714989

Datum nabytí právní moci: 13. 10. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 310.05 KB

Obsah

Sdílejte