Návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s. předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zasílat do 20. dubna 2012 na adresu veronika.popelova@eru.cz.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon