RADEKOBYT s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 08614-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310101723

a)         pro provozovnu Kotelna K8, umístěnou na adrese Wolkerova 2, 680 01 Boskovice v době ode dne 1. února 2014 do dne 25. února 2016 neoznámil neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, ačkoliv v důsledku zániku smluvního vztahu přestal nejpozději dne 1. února 2014 využívat Kotelnu K8 pro svoji licencovanou činnost výroba tepelné energie, a

b)         pro provozovnu Kotelna Nemohold D, umístěnou na adrese Dřevařská 17, 680 01 Boskovice, v době ode dne 1. září 2007 do dne 22. března 2016 neoznámil neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, ačkoliv při rekonstrukci Kotelny Nemohold D provedené v srpnu 2007, při níž byly dva stávající zdroje tepelné energie nahrazeny dvěma nízkotlakými plynovými, došlo ke snížení celkového tepelného výkonu, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RADEKOBYT s.r.o., se sídlem kpt. Jaroše 102/25, 680 01 Boskovice, IČO: 25347136

Datum nabytí právní moci: 14. 9. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.75 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon