Rada Energetického regulačního úřadu představila nový dokument Strategie Energetického regulačního úřadu

Tiskové sdělení

Rada Energetického regulačního úřadu schválila zásadní dokument Strategie Energetického regulačního úřadu.

Poprvé v sedmnáctileté historii úřadu byla stanovena souhrnná strategie úřadu. Dokument je základem pro zavedení strategického plánování v rámci úřadu a nastavení nového způsobu řízení, které by mělo zabezpečit efektivní fungování úřadu a další pozitivní vývoj jeho fungování. Cílem strategického plánování je stanovení dlouhodobé vize a strategických cílů úřadu v rámci svěřených kompetencí. Jedním z cílů dokumentu je zabezpečit připravenost úřadu na budoucnost, přičemž je kladen důraz na mezinárodní závazky, na specifické národní potřeby, na odbornost a vysokou profesionalitu týmu zaměstnanců úřadu. Jedná se o strategický dokument, jehož naplnění sleduje stanovené strategické cíle:

vnitřní cíle, které mají i vnější přesah:

  • zefektivnění úřadu,
  • zvýšení prestiže úřadu,

vnější cíle:

  • ochrana spotřebitele,
  • spravedlivá a funkční regulace,
  • vyvážený a stabilní energetický trh.

Sdílejte