R09917 - rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 02208-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. července 2016 v obci Popůvky v ulici Chaloupky v obvodové zdi nemovitosti č. p. 82 v ochranném pásmu plynárenského zařízení izolační práce související s odizolováním základů nemovitosti, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE80 d 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 15. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 699.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon