R9416 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01920-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Hejnice, ulice Petra Bezruče č. p. 33 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kanalizace Hejnice", v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32", a dále dne 25. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Raspenava, ulice Fučíkova č. p. 527, zemní práce v souvislosti se stavbou „Obnova silnice po povodních 2010 (11/290 Frýdlant – Bílý Potok) - II. ETAPA - část A", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 25. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 437.67 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon