R8817 - k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01978-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. srpna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vepříkov, okr. Havlíčkův Brod, u nemovitosti č. p. 19 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace a ČOV Vepříkov – Miřátky, obslužné komunikace k ČOV, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 330.01 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon