R8517 - rozhodnutí k porušení povinnosti umožnit provozovateli distribuční soustavy přístup k měřícímu zařízení

Číslo jednací: 00297-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písm. c) energetického zákona, opakovaně nezajistil na adrese svého trvalého bydliště přístup k měřícímu zařízení provozovateli distribuční soustavy za účelem demontáže zařízení na základě opakovaného neplnění smluvených platebních povinností, úmyslně dopustila přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona.  

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 14. 3. 2017

Sdílejte

Share icon