R8417 - rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 13828-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona, provedl zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že sňal kovový uzávěr přívodní trubky a na trubku namontoval propojovací hadici, kterou vedl plyn mimo měřicí zařízení, v důsledku čehož odebíral a umožnil odebírat z neměřené části plyn pro uvedený objekt, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 425.85 KB

Obsah

Sdílejte