R8217 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 13273-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona, prováděl v době od 12. srpna 2016 do 13. srpna 2016 v obci, v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy zemní práce v souvislosti se stavbou zpevnění svahu pozemku u rodinného domu, kdy roxforovými tyčemi o délce 60 cm upevňoval do země zasýpací betonové tvárnice, čímž došlo k poškození podzemního elektrického kabelového vedení nízkého napětí, a tím k porušení zákazu poškození zařízení elektrizační soustavy v ochranném pásmu i mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 3. 2017

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 403.08 KB

Obsah

Sdílejte