R80416 – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 13695-10/2016-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 9. prosince 2010 do 9. ledna 2017 registrovaným účastníkem trhu, se analogicky podle ust. § 76 odst. 1 písm a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 578.65 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon