R74816 - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 13280-7/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. dubna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jeseník, ul. Priessnitzova, u nemovitosti s názvem Lázeňský dům Bezruč strojně zemní práce v souvislosti s opravou parkoviště, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 5. 7. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 613.37 KB

Obsah

Sdílejte