R71316 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 12846-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nový Vestec, K Bažantnici, u č. p. 170 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „výstavba kanalizace", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 20. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 370.46 KB

Obsah

Sdílejte