R70216 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina

Číslo jednací: 09764-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedlzásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v místě hlavní domovní skříně propojil pojistky a nahradil u elektroměrových desek elektroměry vodičem, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral a umožnil odebírat elektřinu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 449.33 KB

Obsah

Sdílejte