R67216 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

17.02.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 12427-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 12. prosince 2015 v obci Veselí nad Lužnicí, v ulici A. Jiráska u nemovitosti č. p. 220 v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy zemní práce související s uložením drenáže a vsakovací nádrže za účelem odvodnění základové spáry domu č. p. 220/1, při kterých došlo k poškození kabelového vedení nízkého napětí AYKY 3x 95+70 mm2 ručním nástrojem (krumpáčem), a tím k porušení zákazu poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 412.16 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon