R61216 - rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Datum

Číslo jednací: 10068-13/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl v době ode dne 9. srpna 2016 do dne 11. srpna 2016 zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy tak, že v elektrické rozvodné skříni odpojil přívodní kabel a vyjmul pojistky, v důsledku čehož došlo k odpojení elektrorozvodné sítě u domu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 9. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 532.26 KB

Obsah

Sdílejte