R59816 – rozhodnutí k neregistrování účastníka u operátora na trhu

Číslo jednací: 11857-3/2016-ERU

Účastník se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny, nebyl v období ode dne 31. ledna 2015 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 356.14 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon