R56716 – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 11650-5/2016-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 16. února 2016 do 30. listopadu 2016 registrovaným účastníkem trhu, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 22. 4. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 344.43 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon