R5117 - rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Datum

Číslo jednací: 01397-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl dne 16. dubna 2016, zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v zajišťovací krabici KP 01 vodivě spojil přívodní a odvodní kabel, v důsledku čehož odebíral a umožnil odebírat z neměřené části elektřinu v bytě, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 453.25 KB

Obsah

Sdílejte