R48921 - usnesení o zastavení řízení

08.02.2022, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 08618-8/2021-ERU

Správní řízení vedené s obviněným pro podezření ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se měl z nedbalosti dopustil tím, že nesplnil povinnost stanovenou § 46 odst. 12 energetického zákona, v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, se podle § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 7. 1. 2022

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 196.55 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon