R48316- rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 11154-14/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu elektřiny nebyl v období ode dne 17. prosince 2013 do 19. listopadu 2016 registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 31. 1. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 992.18 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon