R48116 – rozhodnutí k zásahu na odběrném místě elektrického zařízení bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 09276-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl dne 28. května 2016 zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy, v důsledku čehož umožnil odebírat z neměřené části elektřinu, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 421.5 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon