R46918 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08005-17/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se účastník řízení dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v blízkosti plynárenského zařízení zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození tohoto plynárenského zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 8. 2. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 795.67 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon