R46518 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

Číslo jednací: 06100-8/2018-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání tří přestupků podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterých se dopustila úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedla bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 13. 2. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 971.78 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon