R45820 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Účastník řízení
Podnikající fyzická osoba
Spisová značka
11287/2019-ERU
Číslo jednací
11287-31/2019-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona při provádění sklizně zemědělských plodin na pozemcích porušil nadzemní kabelové vedení vysokého napětí, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 280.61 KB

Obsah

Sdílejte