R45815 – rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Datum

Číslo jednací: 07550-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl dne 1. února 2015 zásah na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v jističové skříni na vývodní svorky hlavního jističe napojil třífázově kabel CYKY 5x6 mm2, v důsledku čehož následně z neměřené části odebíral elektřinu, dopustil z nedbalosti přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 31. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 450.34 KB

Obsah

Sdílejte