R45615 – rozhodnutí k nezajištění bezpečnosti a spolehlivosti používaného technického zařízení

Číslo jednací: 11668-19/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. c) energetického zákona jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111223386 v období od 15. prosince 2012 do 8. července 2015 nezajistil, aby k výkonu jeho licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.34 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon