R4516 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01086-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Jirčany, na ulici K Lůžku, u stavební parcely parc. č. 305/11 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „přípojky STL plynovodu pro 5 parcel, přípojky kanalizace a vodovodu pro 5 parcel", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE D 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 13. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 354.66 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon