R45115 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11316-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že  v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Česká Třebová, v ulici Grégrova u domu č. p. 538 zemní práce související s realizací stavby „novostavba rodinného domu včetně zpevněné plochy pro příjezd a odstavení vozidla na pozemku, připojení rodinného domu na rozvod vody, odkanalizování a připojení na plyn Česká Třebová, Parník", kdy při ručně prováděných výkopových pracích došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil z nedbalosti přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 31. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 530.26 KB

Obsah

Sdílejte