R45020 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 10389-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení při provádění zemních prací prostřednictvím strojního mechanizmu za účelem zhotovení vodovodní přípojky, poškodil středotlaký plynovod.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 385.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon