R44915 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 11554-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jaroměř, na ulici Bavlnářská, u nemovitosti č. p. 589 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „stavební úpravy rodinného domu, přístavba terasy, zásobník na vodu včetně technického zařízení, napojovací revizní šachta kanalizace a sloupku pro elektroměrovou skříň", při kterých došlo k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 2. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 339.55 KB

Obsah

Sdílejte