R44615 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11551-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Újezd (okres Svitavy), u domu č. p. 156 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „DOLNÍ UJEZD - KANALIZACE II. ETAPA", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Telmont s.r.o., se sídlem, Topol 13, 53705 Chrudim, IČ 48170879

Datum nabytí právní moci: 2. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 356.28 KB

Obsah

Sdílejte