Číslo jednací: 05057-8/2021-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s obviněným z přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení a způsobil tak škodu společnosti ČEZ Distribuce a.s., se v souladu s ust. § 86 odst. 5 zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 18. 1. 2022

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 498.41 KB

Obsah

Sdílejte