R43920 - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 03451-7/2018-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 5. června 2017, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost, při které došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, v souladu s ust. § 86 odst. 1) písm. j) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 9. 5. 2018

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 143.14 KB

Sdílejte

Share icon