R43721 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném plynovém zařízení

Datum

Číslo jednací: 07429-8/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně, tím že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona, provedl zásah na odběrném plynovém zařízení před měřícím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 149 KB

Obsah

Sdílejte