R43621 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Účastník řízení
Fyzická osoba
Spisová značka
07427/2021-ERU
Číslo jednací
07427-8/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněná se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustila úmyslně tím, že provedla v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 252.22 KB

Obsah

Sdílejte