R42915 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození zařízení elektrizační soustavy v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09845 -3/2015-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba, se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) a odst. 12 energetického zákona prováděl dne 27. listopadu 2014 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v Olomouci, na tř. Kosmonautů 846/2 zemní práce v souvislosti s odstraňováním havárie vodovodního řadu, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození podzemního vedení elektrizační soustavy – třížilového kabelu AXKVCEY s označením 3x240 VN 1896 22 kV a tím k porušení zákazu poškození zařízení elektrizační soustavy v ochranném pásmu i mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 26. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 425.47 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon