R42620 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 09449-12/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona při provádění činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy poškodil energetické zařízení, a to podzemní kabelové vedení vysokého napětí, čímž účastník řízení nesplnil povinnost stanovenou v ust. § 46 odst. 12 energetického zákona zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 13. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 296.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon