Číslo jednací: 05172-17/2021-ERU

Správní řízení vedené s obviněným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že porušil zákaz stanovený § 46 odst. 8 písm. b) energetického zákona provádět bez souhlasu vlastníka podzemního elektrického vedení zemní práce v ochranném pásmu podzemního vedení, se podle § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 8. 10. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 227.45 KB

Obsah

Sdílejte