R42215 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11320-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Lutyně, Skotnice, u č. p. 51 zemní práce v souvislosti se stavbou „Odkanalizování obce Dolní Lutyně – část Věřňovice", v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, a dále dne 11. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Lutyně, Věřňovice, na ulici Hlavní č. p. 33 zemní práce v souvislosti se stavbou „Odkanalizování obce Dolní Lutyně – část Věřňovice", v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 461.75 KB

Obsah

Sdílejte