R41615 – rozhodnutí k poškození zařízení vysokého napětí činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09281-2/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) a odst. 12 energetického zákona dne 11. června 2015  v obci Morávka, místní části „Na Kaluži" při kácení nedostatečně zajištěného stromu v ochranném pásmu poškodil sloup vysokého napětí a 1 ks vodiče vysokého napětí, čímž ohrozil spolehlivost provozu tohoto zařízení, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona z nedbalosti.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 29. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 420.31 KB

Obsah

Sdílejte