R41515 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11148-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že  v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kobeřice u Brna, v ulici Dolní u domu č. p. 55 zemní práce související s realizací stavby „Kobeřice – kanalizace a ČOV", kdy při ručním výkopu sondy došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 13. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 443.36 KB

Obsah

Sdílejte